Durabilitate

Durabilitatea este definită ca „O dezvoltare care satisface necesităţile din prezent, fără a periclita capacitatea viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile necesităţi”. Acesta este principiul după care ne ghidăm în toate activităţile noastre legate de durabilitate.
Referinţă - Raportul Brundtlandt „Viitorul nostru comun” (1987)

Politica noastră de durabilitate

Scopul existenţei SCA este de a crea valoare pentru deţinătorii de acţiuni ale companiei, de a creşte nivelul de trai şi calitatea vieţii angajaţilor săi şi, pe de altă parte, de a contribui la bunăstarea economică, socială şi ecologică a clienţilor, furnizorilor şi ţărilor în care compania îşi desfăşoară afacerile. SCA pune un foarte mare accent pe materiile prime reciclabile şi regenerabile şi se străduieşte să ofere produse şi servicii care sunt în armonie cu mediul înconjurător. Acestea trebuie să poată satisface necesităţile clienţilor şi consumatorilor, ţinând cont de funcţionalitate, factori economici, siguranţă şi impactul asupra mediului. Enunţuri ale politicii noastre:

  • SCA îşi va desfăşura activitatea în concordanţă cu cele mai înalte standarde ale corporaţiei şi în conformitate cu toate cerinţele de reglementare aplicabile. SCA este dedicată dezvoltării durabile a activităţilor sale, luând în considerare toate aspectele economice, de mediu şi sociale.
  • SCA este dedicată transparenţei şi comunicării deschise despre practicile sale legate de mediu şi sociale. Caută să comunice cu partenerii interesaţi pentru a contribui la dezvoltarea celor mai bune practici globale. SCA solicită acelaşi angajament pentru transparenţă şi comunicare deschisă de la toţi furnizorii şi subcontractorii săi.
  • SCA evaluează impactul produselor sale asupra mediului în timpul diverselor stadii ale duratei lor de viaţă, incluzând în acest proces furnizorii şi subcontractorii.
  • SCA promovează sisteme adecvate de management al mediului, recunoscute în întreaga organizaţie. SCA îşi revizuieşte şi reconsideră în mod constant obiectivele şi misiunea, pentru a reduce impactul global asupra mediului.
  • SCA are ca scop furnizarea unui mediu de lucru sigur şi lipsit de discriminare pentru angajaţii săi. Toate unităţile trebuie să respecte cel puţin legile naţionale şi înţelegerile colective. SCA se străduieşte în mod activ să îmbunătăţească siguranţa şi condiţiile de sănătate ale mediului de lucru.

Ciclul de viaţă al produselor noastre

Avansare

Vremurile s-au schimbat iar modul nostru de gândire referitor la produsele noastre şi modul în care acestea sunt fabricate a progresat. Pentru a înţelege cu adevărat un produs, este necesar să luăm în considerare toate etapele din durata de viaţă a acestuia. Aceasta înseamnă că strângem date chiar de la începutul extracţiei resurselor naturale (de exemplu petrol, minat, silvicultură), după care includem şi toţi ceilalţi factori ai ciclului de viaţă a produsului; producţia, fabircarea, transportul, utilizarea de către consumator şi aruncarea sa. Alegând acest mod cuprinzător de înţelegere, „de la cap la coadă”, evităm transferarea responsabilităţii asupra mediului înconjurător de la o etapă a ciclului de viaţă la alta.

Evaluarea ciclului de viaţă

Pentru a studia ciclul de viaţă al unui produs, utilizăm o metodologie numită Evaluare a ciclului de viaţă (ECV), acceptată la nivel larg în cadrul industriei şi de către autorităţile de reglementare. Standardele ISO, 14040 - 14044, stau la baza principiilor şi cadrului de lucru al efectuării unei ECV.

ECV a fost efectuată în mod regulat pentru produsele TENA de peste zece ani. În prima parte a anilor '90, am început dezvoltarea unei baze de date interne pentru ECV, iar în prezent iniţiem o ECV pentru fiecare produs nou, ca parte integrantă a procesului de dezvoltare.

Protejarea resurselor naturale

Rezultatele tuturor ECV arată în mod clar că cea mai mare parte a responsabilităţii asupra mediului înconjurător are loc în producerea materiilor prime. Prin urmare, este de o importanţă vitală să utilizăm materialele produselor noastre în cel mai eficient mod, fără compromisuri privind funcţionalitatea produsului, păstrând o comunicare permanentă cu furnizorii noştri.

Etichetarea ecologică

Impactul asupra mediului

În cadrul SCA, evaluăm impactul asupra mediului al tuturor produselor noastre prin utilizarea Evaluării ciclului de viaţă (vedeţi mai sus). Aceasta ne oferă o perspectivă mult mai largă cu privire la impactul unui produs asupra mediului şi asigură de asemenea că activitatea de dezvoltare este în armonie cu mediul înconjurător. Rezultatele obţinute din ECV pot fi utilizate pentru un tip de etichetare ecologică numit Declaraţii ecologice ale produsului (DEP). O DEP este o etichetă internaţională bazată pe standardul internaţional ISO 14025. Realizăm de asemenea foi de date ecologice pentru toate grupele de produse, care descriu produsul şi materialele folosite pentru acesta. Unele date provin de asemenea din ECV.

Prezentare generală a logisticii

Eficientizarea modului de transport

Noi credem că un sistem logistic eficient este o componentă vitală a politicii noastre legate de mediu. Ne străduim în mod constant să dezvoltăm şi să îmbunătăţim sistemul logistic prin următoarele:

  • Fabricarea produselor în aşa fel încât să putem utiliza materialele într-un mod cât mai eficient. Aceasta înseamnă că putem încărca mai mult raportat la unităţile de volum.
  • Construirea unui sistem eficient de distribuţie şi garantarea faptului că toate camioanele pleacă din depozit încărcate complet.
  • Menţinerea unui nivel înalt al serviciilor şi livrarea completă a comenzii clientului de la prima cursă, ceea ce reduce numărul transporturilor efectuate. 
  • Alegerea furnizorilor apropiaţi din punct de vedere geografic.
  • Efectuarea de comenzi pentru materii prime într-un mod responsabil, astfel încât distribuitorii noştri să-şi poată folosi cât mai eficient resursele de transport.

Dedicarea noastră pentru ambalare şi reciclare

Necesitatea ambalării

Ambalarea trebuie să funcţioneze cât mai bine pentru a păstra integritatea produsului şi a proprietăţilor acestuia. Dacă un produs este deteriorat şi nu poate fi utilizat, toată energia şi efortul depus pentru a-l produce sunt irosite. În Europa, „Directiva pentru ambalare” defineşte standardul legislativ care trebuie îndeplinit de ambalaj.

Cine este responsabil pentru reciclare?

În majoritatea ţărilor din Europa, colectarea şi reciclarea ambalajelor este responsabilitatea producătorului. Prin urmare, compania care pune în vânzare produsul şi ambalajul acestuia este responsabilă financiar de recuperarea acestora într-un mod cât mai eficient din punct de vedere ecologic. Colectarea şi recuperarea sunt realizate de obicei de organizaţii non-profit şi sunt indicate de un logo pe ambalaj, cum ar fi Punctul verde.

Cum facem diferenţa

SCA este dedicată planului Punctului verde în aproape toate ţările din Europa. Aceasta înseamnă că suntem o componentă integrantă a finanţării recuperării materialelor folosite pentru ambalajele noastre. Ne asigurăm de asemenea că îndeplinim scopul „Directivei UE pentru ambalare şi deşeuri de ambalare” în dezvoltarea produselor noastre, în alegerea furnizorilor şi a materialelor.

Materiile prime folosite

Ce se află în produsele noastre?

Gama TENA de absorbante pentru incontinenţă constă în mare parte din următoarele materiale; un miez absorbant, care este format din vată de celuloză şi polimer super absorbant sau PSA, un strat textil permeabil şi o peliculă de polietilenă sau un strat barieră ce permite pielii să respire.

Aceste straturi sunt lipite împreună, după care sunt adăugate diverse elemente împotriva scurgerii, cum sunt firele elastice dispuse pe lungime sau elasticele pentru talie. Există mai multe metode de fixare a produselor, prin benzi adezive, curele, cârlige sau noduri.

O scurtă explicaţie despre materiale 

Vată de celuloză
Vata de celuloză este fabricată din lemn şi este formată din fibre de celuloză. Este o resursă naturală regenerabilă şi biodegradabilă care reprezintă de obicei mai mult de jumătate din greutatea produsului. Toată vata de celuloză este albită pentru a se obţine o capacitate maximă de absorbţie iar procesul de albire este Fără Clor Elementar (ECF), nefiind utilizat clor sub formă gazoasă.

Polimer super absorbant (PSA)

Polimerul super absorbant este constituit din particule mici albe, care pot să absoarbă şi să reţină cantităţi foarte mari de urină. Compoziţia chimică a acestui polimer este reprezentată de un poliacrilat cu legături încrucişate, care este obţinut din petrol.

Stratul textil

Stratul textil este un material subţire asemănător stofei, ale cărui fibre pot fi fine, aspre, sintetice sau naturale. Straturile textile pot fi produse în mai multe moduri, având greutăţi diferite. Produsele TENA utilizează în principal două tipuri de straturi textile, cu legături prin centrifugare sau cu legături termice.

Pelicula de polietilenă

Pelicula de polietilenă funcţionează ca o barieră pentru lichide în produsele noastre igienice. Pelicula de polietilenă poate fi laminată împreună cu stratul textil pentru a forma stratul textil inferior în unele din produsele TENA.

Adezivi termici sau simpli

Adezivii utilizaţi pentru lipirea componentelor sunt adezivi termici şi au ca ingrediente diverşi polimeri şi diverse răşini. Răşinile utilizate sunt în întregime sintetice.

Fire elastice

Firele elastice utilizate în produsele TENA sunt fabricate din poliizopren sau poliuretan. Ambele materiale sunt fabricate din petrol sau gaze naturale. Nu se utilizează niciodată fire din cauciuc natural în produsele TENA.

Managementul deşeurilor

Ce se întâmplă apoi?

Am conceput toate produsele TENA astfel încât să fie adaptabile tuturor metodelor de tratare a deşeurilor. Produsele de igienă constituie un procent foarte mic al gestionării totale a deşeurilor, iar un tratament separat al deşeurilor produselor igienice de unică folosinţă nu este de obicei benefic pentru mediu.

Aceasta este o scurtă descriere a celor mai comune metode de tratare a deşeurilor:

Depozitele de deşeuri

Depozitele de deşeuri reprezintă încă cea mai comună metodă de tratare a deşeurilor la nivel mondial. Depozitele de deşeuri prezintă posibilitatea eliberării de gaze cu efect de seră (cum sunt dioxidul de carbon sau metanul) şi reprezintă cea mai puţin dorită metodă de tratare a deşeurilor. Depozitele de deşeuri irosesc de asemenea resursele deoarece materialele aflate în componenţa produsului uzat nu sunt recuperate sau reutilizate. În Europa, legislaţia actuală încearcă eliminarea treptată a depozitelor de deşeuri.

Incinerarea şi recuperarea de energie

Incinerarea şi recuperarea de energie a produselor utilizate este o metodă preferată de tratare a deşeurilor. Vata de celuloză constituie de obicei 50% dintr-un produs şi poate fi utilizată drept combustibil ecologic. Dacă această sursă de energie înlocuieşte combustibilii fosili, există un beneficiu ecologic considerabil. Produsele noastre pentru incontinenţă nu conţin materiale sau produse chimice care pot cauza formarea de emisii dăunătoare.

Compostarea

În primul rând, recomandările noastre sunt împotriva compostării produselor pentru igienă utilizate, deoarece există riscul de răspândire a unor contaminanţi medicali sau a unor componente microbiologice dăunătoare (în unele ţări acest lucru este şi ilegal). În compostarea industrială, reciclarea produselor pentru incontinenţă utilizate este dificilă. Îndepărtarea componentelor plastice poate necesita instalarea de aparate mecanice şi, prin urmare, poate duce la creşterea necesarului de energie. O alternativă la compostare este bio-gazificarea. Aceasta produce gaz metan care poate fi utilizat pentru producerea de energie.

Dezbaterea produse de unică folosinţă versus produse reutilizabile

Care sunt argumentele pro şi contra?

S-a pus în discuţie impactul ecologic al utilizării scutecelor de unică folosinţă în raport cu cele reutilizabile. Unele comparaţii se concentrează în special pe impactul deşeurilor. Totuşi, impactul oricărui produs asupra mediului trebuie evaluat în contextul întregului ciclu de viaţă a produsului; de la utilizarea materiilor prime, până la manufacturare, utilizare a produsului şi apoi aruncare. Alegerea unui scutec pe baza unui singur criteriu ecologic (cum ar fi deşeurile solide), ignoră contribuţia altor factori importanţi, precum poluarea aerului şi a apei sau utilizarea continuă a energiei.

O viziune independentă

În 2005, a fost publicat în Marea Britanie un raport ECV, comparând impactul asupra mediului al scutecelor din material textil şi al produselor de unică folosinţă. Descoperirile indică faptul că nu există un răspuns corect sau greşit din punct de vedere ecologic. Ambele opţiuni duc la emisii de gaze şi utilizează energie, apă şi materii prime. Studiul a concluzionat că scutecele textile consumă mai multă apă şi produc mai multe emisii acvatice decât scutecele de unică folosinţă, care generează mai multe deşeuri solide şi necesită mai multe materii prime.

Ultimul cuvânt pentru produsele de unică folosinţă

Beneficiile scutecelor de unică folosinţă pentru pacienţi şi instituţii fac mult mai uşoară găsirea unui răspuns. Produsele moderne de unică folosinţă sunt foarte absorbante, cu o suprafaţă foarte uscată, ceea ce înseamnă ca pacientul este supus unui risc mai mic al apariţiei unei iritaţii a pielii. Acestea ajută de asemenea la diminuarea mirosului şi micşorează nevoia de spălare a hainelor, reducând astfel costurile asociate personalului care se ocupă de gestionarea incontinenţei în instituţii.

Înapoi