Standardul global pentru furnizorii noștri

Toți furnizorii noștri trebuie să respecte Standardul global TENA pentru furnizori, care include cerințe legate de calitate, siguranța produsului și mediu. Acesta conține și Codul nostru de conduită pentru furnizori, care vizează domenii precum drepturile omului și condițiile de muncă. Furnizorii trebuie, de asemenea, să efectueze o autoevaluare prin baza de date Sedex înainte de a efectua un audit, pe baza evaluării riscurilor, pentru a asigura conformitatea.  

„Standardul nostru global pentru furnizori prezintă cerințele minime pentru o colaborare cu TENA.”

Maria Mollberg, , Director de Aprovizionare Sustenabilă și Aprovizionare Globală

Ridicarea ștachetei

În videoclipul de mai sus, Maria Mollberg, Directorul de Aprovizionare Sustenabilă, oferă o scurtă prezentare a istoriei standardului nostru global pentru furnizori și a cerințelor pentru orice potențial furnizor care dorește să colaboreze cu TENA. 
 
Iată câteva elemente cheie din acest videoclip: 
 
 • Standardul nostru global pentru furnizori este un document cheie, care include toate cerințele minime pe care orice potențiali furnizori trebuie să le îndeplinească pentru a colabora cu TENA. Vizează domenii precum sustenabilitatea, calitatea, siguranța produselor și mediul. 
 • Standardul nostru global pentru furnizori include și Codul nostru de conduită pentru furnizori, care se bazează pe liniile directoare internaționale, precum convențiile de bază ale Pactului mondial al ONU și OIM, și vizează cerințele pe care furnizorii TENA trebuie să le îndeplinească în materie de drepturile omului, sănătate și securitate, relații cu angajații și practici comerciale etice. 
 • Fiecare potențial furnizor trebuie să parcurgă trei pași pentru a deveni furnizor TENA: 
  • Să semneze și să respecte Standardul global pentru furnizori. 
  • Să efectueze o autoevaluare prin SEDEX, care să arate cum gestionează drepturile omului, condițiile de muncă și provocările privind mediul. 
  • TENA efectuează o evaluare a riscurilor potențialului furnizor și efectuează un audit etic (format de audit SMETA), pentru domenii precum standardele muncii, sănătatea și siguranța și practicile comerciale etice. Furnizorii trebuie să respecte legislația locală referitoare la programul de lucru, remunerația și vârsta angajaților.  
 • Standardul nostru evoluează constant, întrucât ne adaptăm continuu la cerințele sociale, etice și de mediu, atât din partea societății, cât și din partea clienților și consumatorilor noștri.  
 • Actualizăm în permanență Standardul nostru pentru furnizori pentru a ne asigura că acesta include cerințele în evoluție legate de drepturile omului și de mediu, de ex., utilizarea materialelor plastice în produsele și ambalajele noastre.