Condiții de utilizare

Essity (publ) Sediu social: Stockholm, Suedia  
Nr. de înregistrare: 556012-6293  

Referinţele de mai jos la „Essity”, „în ceea ce ne priveşte” sau „noi” reprezintă referinţe la Essity (publ) în calitate de furnizor al acestei pagini de Internet („Site”), cu excepţia situaţiilor în care rezultă faptul că un anumit Site sau alt serviciu face referire la o altă entitate, context în care „Essity” va face referire la o astfel de entitate.

 

Prezentele Condiţii de utilizare se vor aplica în ceea ce priveşte Site-urile şi alte servicii care fac referire la prezentele Condiţii de utilizare. În scopul furnizării propriului Site, precum şi cel al prezenţilor Termeni de utilizare, Essity se va supune legislaţiei suedeze. Cu toate acestea, deoarece Grupul Essity include entităţi din întreaga lume, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în cazul în care o altă companie este declarată ca fiind furnizorul unui anumit Site sau serviciu, este posibil ca legislaţia naţională a ţării în care o astfel de entitate îşi desfăşoară activitatea să includă reglementări diferite sau suplimentare. Într-un astfel de caz, entitatea în cauză va aplica şi se va supune legislaţiei naţionale aplicabile, în măsura impusă.

 

Declaraţia Legală

 

Materialele disponibile pe acest Site sunt furnizate de către Essity sub formă de servicii adresate propriilor clienţi şi pot fi utilizate exclusiv în scopuri de informare. Este permisă descărcarea de exemplare unice sub rezerva prevederilor de mai jos.

 

Prin descărcarea oricăror materiale disponibile pe acest Site, vă exprimaţi acordul referitor la prezentele condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi Site-ul şi nu descărcaţi niciun fel de materiale disponibile pe acesta.

 

Informaţii privind mărcile comerciale

 

Toate denumirile, siglele şi mărcile comerciale reprezintă proprietatea Essity, a afiliaţilor acesteia, companiilor în cauză sau proprietarilor de licenţă sau partenerilor asociaţi. Mărcile comerciale sau numele de branduri aparţinând Essity pot fi utilizate numai conform celor prevăzute în cadrul prezentelor Condiţii de utilizare sau cu acordul scris obţinut în prealabil din partea Essity.

 

Orice utilizare a mărcilor comerciale aparţinând Essity în cadrul unor campanii promoţionale sau de publicitate pentru produsele Essity necesită obţinerea confirmării în acest sens.

 

Utilizare limitată / Licenţă unică

 

Întregul conţinut inclus în acest Site, precum textul, elementele grafice, siglele, pictogramele butoanelor, imaginile, clipurile audio şi software, reprezintă proprietatea Essity sau a furnizorilor săi de conţinut şi este protejat de către legislaţia suedeză şi internaţională privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricăror materiale de pe acest Site ar putea contraveni legislaţiei privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi/sau de altă natură şi este supusă sancţiunilor atât civile, cât şi penale.

Se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea, revânzarea sau exploatarea sub o altă formă a acestui Site sau oricărei părţi a sa în orice scop comercial interzis în mod expres în scris de către Essity. Este permisă descărcarea unui singur exemplar al informaţiilor disponibile pe Site-urile Essity, pe un singur calculator, numai în vederea utilizării în scop personal, necomercial sau intern.

 

Vi se interzice modificarea, utilizarea sau transferarea informaţiilor în orice scopuri comerciale, precum şi îndepărtarea oricăror notificări proprietare sau de drepturi de autor ataşate acestora. Sunteţi de acord cu privire la faptul că dvs. veţi fi responsabil pentru prevenirea oricărui act de copiere neautorizată a materialelor, precum şi pentru asigurarea că toţi angajaţii şi subcontractanţii – dacă este cazul – organizaţiei dvs. se conformează acestor restricţii.

 

Sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind drepturilor de autor. Vi se permite efectuarea de copii după acest Site sub forma unor acţiuni incidentale necesare pe parcursul vizualizării şi puteţi tipări un exemplar pentru uz personal al unei părţi a acestui Site rezonabile pentru scopuri private. Toate celelalte tipuri de utilizare sunt strict interzise. Se interzice integrarea acestui Site sau crearea de legături către alte pagini decât cea principală, fără acordul nostru scris obţinut în prealabil. Essity nu vă conferă niciun fel de drepturi exprese sau implicite cu privire la vreun brevet, drepturi de autor, mărci comerciale sau informaţii comerciale secrete.

 

Excluderea garanţiilor

 

Informaţiile din cele de faţă sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanţie expresă sau implicită, inclusiv garanţii de vandabilitate, conformitate cu drepturile privind proprietatea intelectuală sau adecvare pentru un scop anume. Dacă Essity creează o legătură către pagina de Internet a unei terţe părţi, aceasta va fi numai pentru comoditatea utilizatorilor, iar Essity na va fi responsabilă în niciun fel pentru conţinutul sau corectitudinea informaţiilor incluse într-o astfel de pagină de Internet.

 

Essity nu va fi responsabilă în niciun caz pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activităţii comerciale sau pierderea de informaţii, suferite în urma utilizării sau incapacităţii de a utiliza informaţiile, chiar dacă Essity a fost înştiinţată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.

 

De asemenea, Essity nu garantează pentru exactitatea sau integritatea informaţiilor, textului, elementelor grafice, legăturilor sau a altor articole ce ar putea fi cuprinse de aceste informaţii. Essity poate aduce modificări acestui conţinut, sau produselor descrise de acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Essity nu îşi asumă niciun angajament cu privire la actualizarea informaţiilor sau a altor materiale incluse în acest Site.

 

Publicările utilizatorului

 

Orice material, informaţie sau alte comunicări pe care le transmiteţi către sau postaţi pe acest Site vor fi tratate ca având caracter neconfidenţial, neexclusiv, fără redevenţe, irevocabil, cu posibilitate de subcontractare integrală şi non-proprietar („Comunicări”). Essity nu va avea niciun fel de obligaţii privind Comunicările.

 

Essity va avea dreptul de a divulga, copia, distribui, încorpora şi/sau utiliza sub o altă formă orice Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele sau alte lucruri incluse în acestea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale.

 

Dacă transmiteţi date personale către acest Site sau într-o altă manieră către Essity, prin prezentul, vă exprimaţi acordul în ceea ce priveşte dreptul Essity de a utiliza astfel de date în scopul evaluării informaţiilor dvs., precum şi de a comercializa produsele şi serviciile Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele în ţări terţe şi de a posta datele dvs. personale pe Internet. Essity va fi responsabilă conform legislaţiei suedeze pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dvs. veţi putea contacta Essity în cazul unor date incorecte sau cu privire la alte aspecte referitoare la datele dvs. personale.

 

Se interzice postarea oricăror Comunicări care ar putea fi considerate ofensatoare sau care încalcă intimitatea altor persoane sau interpretate ca marketing comercial sau care sunt în orice mod ilegale sau necuvenite. Essity va şterge astfel de comunicări atunci când acestea sunt conştientizate şi ne rezervăm dreptul de a vă retrage calitatea de utilizator al Site-ului sau serviciilor noastre.

Referitor la utilizarea serviciilor terţelor părţi, precum Facebook, este posibil să se aplice şi termenii terţelor părţi. De exemplu, Facebook aplică propria „Declaraţie a drepturilor şi responsabilităţilor” în cazul tuturor utilizatorilor şi vizitatorilor Facebook şi vă recomandăm să citiţi aceşti termeni înainte de a utiliza orice astfel de servicii ale terţelor părţi.

 

Altele

 

Essity poate revizui în orice moment aceşti Termeni de utilizare, prin actualizarea prezentei publicări. La propria decizie, Essity îşi rezervă dreptul de a (1) modifica prezenta Declaraţie legală; (2) monitoriza şi elimina postări; şi/sau (3) întrerupe disponibilitatea Site-ului, în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

Dacă orice termen, condiţie sau prevedere a prezentei Declaraţii legale este determinată ca fiind ilegală, fără valabilitate, nulă sau, din orice motive, imposibil de aplicat, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalţi termeni, condiţii şi prevederi nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel de către o astfel de situaţie.