Simulator de valori

Încearcă acest simulator introducând propriile valori, pentru a vedea cum Soluțiile TENA pentru centrele de îngrijire permit îmbunătățirea practicilor de îngrijire și reducerea costurilor.

In a typical care home environment, incontinence products account for about 1% of the overall yearly budget. [1] However, continence care and dealing with incontinence consequences could be up to 10% of that same budget. [2] Causes of consequence costs include inappropriate product selection and routines resulting in too many product changes and waste. 

Selection of the wrong products also leads to skin irritation and leakages – with additional laundry of soiled bedding and clothes. Incontinence-related work can also be heavy and a cause of sick leave and high staff turnover.

Pasul 1: Ajustați valorile

Instrucțiuni:

Pasul 1 Începeți să completați valorile.

Pasul 2 Ajustați valorile în ecranul următor pentru a vedea cât de mult pot influența diferiți parametri rezultatele îngrijirii din centrul dumneavoastră de îngrijire. Procentele afișate indică îmbunătățirile posibile.

Număr mediu de produse per rezident în 24 de ore
Îngrijitori per rezident la schimbarea produsului
Procentul rezidenților care necesită tratament de îngrijire a pielii
%
Timp necesar pentru schimbarea produsului
Min
Procent de scurgeri la schimbarea unui produs absorbant
%
Pasul 2: Ajustați valorile

Referințe:

1„Produsele reprezintă 1% din costurile totale” Sursa: CREMS, Universitatea Carlo Cattaneo, Italia 2010.
2Procentele estimate folosite se bazează pe o cercetare internă și externă extinsă, pe experiența și informațiile acumulate.