Simulator de valori

Încearcă acest simulator introducând propriile valori, pentru a vedea cum Soluțiile TENA pentru centrele de îngrijire permit îmbunătățirea practicilor de îngrijire și reducerea costurilor.

Într-un mediu obișnuit de îngrijire la domiciliu, produsele pentru incontinență reprezintă aproximativ 1% din bugetul anual total. [1] Cu toate acestea, îngrijirea medicală pentru controlul incontinenței și gestionarea consecințelor asociate incontinenței pot reprezenta până la 10% din același buget. [2] Printre cauzele care determină costuri suplimentare se numără alegerea unor produse și proceduri necorespunzătoare, care duc la schimbarea prea multor produse și la pierderi.

Alegerea produselor necorespunzătoare cauzează și iritarea pielii și scurgeri – alături de spălarea mai multor haine și lenjerii de pat. De asemenea, activitățile asociate controlului incontinenței pot fi dificile și pot genera concedii medicale și un nivel ridicat de rulare a personalului.

Pasul 1: Ajustați valorile

Instrucțiuni:

Pasul 1 Începeți să completați valorile.

Pasul 2 Ajustați valorile în ecranul următor pentru a vedea cât de mult pot influența diferiți parametri rezultatele îngrijirii din centrul dumneavoastră de îngrijire. Procentele afișate indică îmbunătățirile posibile.

Număr mediu de produse per rezident în 24 de ore
Îngrijitori per rezident la schimbarea produsului
Procentul rezidenților care necesită tratament de îngrijire a pielii
%
Timp necesar pentru schimbarea produsului
Min
Procent de scurgeri la schimbarea unui produs absorbant
%
Pasul 2: Ajustați valorile

Referințe:

1„Produsele reprezintă 1% din costurile totale” Sursa: CREMS, Universitatea Carlo Cattaneo, Italia 2010.
2Procentele estimate folosite se bazează pe o cercetare internă și externă extinsă, pe experiența și informațiile acumulate.