Condiții de utilizare

  ESSITY AB (publ)
  Sediu social: Stockholm, Suedia
  Nr. de înregistrare: 556325-5511

  Referințele de mai jos la „Essity”, „în ceea ce ne privește” sau „noi” reprezintă referințe la Essity AB (publ) în calitate de furnizor al acestei pagini de Internet („Website”), cu excepția situațiilor în care rezultă faptul că un anumit Website sau alt serviciu face referire la o altă entitate, context în care „Essity” va face referire la o astfel de entitate. Prezentele Condiții de utilizare se vor aplica în ceea ce privește Website-urile și alte servicii care fac referire la prezentele Condiții de utilizare. 

  Essity va respecta legislația suedeză pentru furnizarea Website-urilor sale și pentru prezentele Condiții de utilizare. Cu toate acestea, deoarece Grupul Essity include entități din întreaga lume, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care o altă companie este declarată ca fiind furnizorul unui anumit Website sau serviciu, este posibil ca legislația națională a țării în care o astfel de entitate își desfășoară activitatea să includă reglementări diferite sau suplimentare. În astfel de cazuri, entitatea în cauză va aplica și se va supune legislației naționale aplicabile, în măsura impusă.

  Declarație legală

  Materialele disponibile pe acest Website sunt furnizate de Essity sub formă de servicii adresate propriilor clienți și pot fi utilizate exclusiv în scopuri de informare. Este permisă descărcarea de exemplare unice sub rezerva prevederilor de mai jos.

  Prin descărcarea oricăror materiale disponibile pe acest Website, vă exprimați acordul referitor la prezentele condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați Website-ul și nu descărcați niciun fel de materiale disponibile pe acesta.

  Informații privind mărcile comerciale

  Toate denumirile, siglele și mărcile comerciale reprezintă proprietatea Essity, a afiliaților acesteia, companiilor în cauză sau proprietarilor de licență sau partenerilor asociați. Mărcile comerciale și numele de mărci aparținând Essity pot fi utilizate numai conform celor prevăzute în cadrul prezentelor Condiții de utilizare sau cu acordul scris obținut în prealabil din partea Essity.

  Orice utilizare a mărcilor comerciale aparținând Essity în cadrul unor campanii promoționale sau de publicitate pentru produsele Essity necesită obținerea confirmării în acest sens.

  Utilizare limitată/Licență unică

  Întregul conținut inclus în acest Website, precum textul, elementele grafice, siglele, pictogramele butoanelor, imaginile, clipurile audio și software, reprezintă proprietatea Essity sau a furnizorilor săi de conținut și este protejat de către legislația suedeză și internațională privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricăror materiale de pe acest Website ar putea contraveni legislației privind drepturile de autor, mărcile comerciale și/sau de altă natură și este supusă sancțiunilor atât civile, cât și penale.

  Se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea, revânzarea sau exploatarea sub orice altă formă a acestui Website sau oricărei părți a sa în orice scop comercial fără acordul expres în scris din partea Essity. Este permisă descărcarea unui singur exemplar al informațiilor disponibile pe Website-urilor Essity, pe un singur calculator, numai în vederea utilizării în scop personal, necomercial și de uz intern.

  Vi se interzice modificarea, utilizarea sau transferarea informațiilor în orice scopuri comerciale, precum și îndepărtarea oricăror notificări proprietare sau de drepturi de autor atașate acestora. Sunteți de acord cu privire la faptul că veți fi responsabil pentru prevenirea oricărui act de copiere neautorizată a materialelor, precum și pentru asigurarea că toți angajații și contractorii – dacă este cazul – organizației dumneavoastră se conformează acestor restricții.

  Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind drepturile de autor. Vi se permite efectuarea de copii după acest Website, sub forma unor acțiuni incidentale necesare pe parcursul vizualizării și puteți tipări un exemplar pentru uz personal al unei porțiuni a acestui Website pentru scopuri private. Orice altă utilizare este strict interzisă. Se interzice integrarea acestui Website sau crearea de link-uri către alte pagini decât cea principală, fără acordul nostru scris obținut în prealabil. Essity nu vă conferă niciun fel de drepturi exprese sau implicite cu privire la vreun brevet, drepturi de autor, mărci comerciale sau informații comerciale secrete.

  Excluderea garanțiilor

  Informațiile din cele de față sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate, conformitate cu drepturile privind proprietatea intelectuală sau adecvare pentru un scop anume. Dacă Essity creează un link către pagina de Internet a unei terțe părți, aceasta va fi numai pentru comoditatea utilizatorilor, iar Essity nu va fi responsabilă în niciun fel pentru conținutul sau corectitudinea informațiilor incluse într-o astfel de pagină de Internet.

  Essity nu va fi responsabilă în niciun caz pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activității comerciale sau pierderea de informații, suferite în urma utilizării sau incapacității de a utiliza informațiile, chiar dacă Essity a fost înștiințată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.

  De asemenea, Essity nu garantează pentru exactitatea sau integritatea informațiilor, textului, elementelor grafice, link-urilor sau a altor elemente ce ar putea fi cuprinse de aceste informații. Essity poate aduce modificări acestui conținut, sau produselor descrise de acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Essity nu își asumă niciun angajament cu privire la actualizarea informațiilor sau a altor materiale incluse în acest Website.

  Publicările utilizatorului

  Orice material, informație sau alte comunicări pe care le transmiteți către sau le postați pe acest Website vor fi tratate ca având caracter neconfidențial, neexclusiv, fără redevențe, irevocabil, cu posibilitate de sublicențiere integrală și non-proprietară („Comunicări”). Essity nu va avea obligații cu privire la Comunicări.

  Essity va avea dreptul de a divulga, copia, distribui, încorpora și/sau utiliza sub o altă formă orice Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele sau alte lucruri incluse în acestea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale.

  Prin trimiterea de date cu caracter personal către acest Website sau în alt mod către Essity, vă exprimați acordul în ceea ce privește dreptul Essity de a utiliza astfel de date în scopul evaluării informațiilor dumneavoastră, precum și de a comercializa produsele și serviciile Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele în țări terțe și de a posta datele dumneavoastră personale pe Internet. Essity va fi responsabilă conform legislației suedeze pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dumneavoastră veți putea contacta Essity în cazul unor date incorecte sau cu privire la alte aspecte referitoare la datele personale.

  Se interzice postarea oricăror Comunicări care ar putea fi considerate ofensatoare sau care încalcă intimitatea altor persoane sau pot fi interpretate ca marketing comercial sau care sunt în orice mod ilegale sau necuvenite. Essity va șterge astfel de comunicări atunci când ia cunoștință de ele și ne rezervăm dreptul de a vă retrage calitatea de utilizator al Website-ului sau serviciilor noastre.

  Referitor la utilizarea serviciilor terțelor părți, precum Facebook, este posibil să se aplice și termenii terțelor părți. De exemplu, Facebook aplică propria „Declarație a drepturilor și responsabilităților” în cazul tuturor utilizatorilor și vizitatorilor Facebook și vă recomandăm să citiți acești termeni înainte de a utiliza orice astfel de servicii ale terțelor părți.

  Altele

  Essity poate revizui în orice moment aceste Condiții de utilizare prin actualizarea prezentei publicări. Essity își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a (1) modifica prezenta Declarație legală; (2) monitoriza și elimina postări; și/sau (3) întrerupe disponibilitatea Website-ului, în orice moment, fără notificare prealabilă.

  Dacă orice termen, condiție sau prevedere a prezentei Declarații legale este determinată ca fiind ilegală, fără valabilitate, nulă sau, din orice motive, imposibil de aplicat, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni, condiții și prevederi nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel de către o astfel de situație.

  Acceptarea Condițiilor de utilizare

  Acceptând Condițiile de utilizare și accesând și folosind site-ul, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie.  De asemenea, puteți accepta utilizarea modulelor noastre cookie prin intermediul setărilor browserului.

  Publicările utilizatorului

  Essity vă poate permite să postați informații, comentarii sau alte materiale pe Website-ul nostru, în cadrul rețelelor de socializare sau al altor servicii online. Această permisiune este dată pentru a facilita fluxul de informații referitoare la compania Essity și la produsele noastre. Vă rugăm să citiți condițiile pentru aceste publicări ale utilizatorilor stabilite în Declarația legală (a se vedea mai sus).