Politica privind confidențialitatea

 („Essity”, „în ceea ce ne privește” sau „noi”) tratează cu seriozitate datele cu caracter confidențial. Politica privind confidențialitatea descrie cum Essity, ca responsabil pentru controlul datelor conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) și a Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice („ePrivacy Regulation”), colectează și procesează date cu caracter personal și alte informații despre utilizatori.

1. Categorii de date cu caracter personal și scopuri de procesare

 
Metadate
 
Puteți utiliza pagina noastră de internet sau aplicația fără a furniza date cu caracter personal despre dumneavoastră. În acest caz, Essity va colecta numai următoarele metadate care rezultă din utilizarea dumneavoastră: 
 
Pagina de trimitere, data și ora accesării, volumul de informații transmis, statusul transmiterii, tipul navigatorului de internet, adresa IP, sistemul de operare și interfața, limba și versiunea browserului.
 
Adresa dumneavoastră IP va fi utilizată pentru a vă permite accesul la pagina noastră de internet sau la aplicație. De îndată ce adresa IP nu mai este necesară în acest scop, vom scurta adresa dumneavoastră IP prin înlăturarea ultimelor opt cifre din aceasta. Metadatele, inclusiv adresa IP scurtată, vor fi folosite pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de pe pagina noastră de internet sau aplicație prin analiza comportamentului de utilizare ale utilizatorilor noștri.
 
Cont
 
În condițiile în care creați un cont pe site sau în aplicația noastră, este posibil să vi se solicite date cu caracter personal, precum: Nume, adresă poștală, adresă de e-mail, selectarea unei parole, numărul de telefon, detalii ale contului bancar, detalii ale cardului de credit, date de facturare și livrare, interesul în anumite produse/servicii (opțional), solicitarea de a primi e-mailuri cu caracter comercial (opțional). Essity procesează acest tip de date cu caracter personal în scopul de a vă oferi serviciile, a vă transmite materialele cu caracter comercial în măsura permisă de legile aplicabile și de a analiza interesele dumneavoastră în scopuri comerciale. 
 
Comenzile pentru produse
 
În cazul în care comandați un produs pe pagina noastră de internet sau în aplicație, Essity colectează și procesează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Datele contului dumneavoastră, tipul și volumul produselor, prețul de achiziție, data comenzii, statusul comenzii, produsele returnate, solicitări către departamentul asistență clienți. Essity procesează acest tip de date cu caracter personal în scopul de a obține relații contractuale și date despre produsul comandat, de a oferi servicii de asistență clienți, în conformitate cu obligațiile legale, de a stabili, exercita sau a se apăra de acțiunile în justiție dar și în scopuri comerciale personalizate.
 
Tombole
 
În cazul în care participați la o tombolă, Essity colectează și procesează următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră: Nume, adresă poștală, adresă de e-mail, data înscrierii, selecția câștigătorului, premiul, răspunsurile la test. Essity procesează acest tip de date cu caracter personal în scopul de a derula tombola, a informa câștigătorul, a livra premiul câștigătorului, a organiza evenimentul și în scopuri de marketing. 
 
Date despre sănătate
 
De asemenea, în cazul în care comandați anumite produse, Essity poate colecta și procesa informații despre starea dumneavoastră de sănătate în funcție de produsul comandat. Informațiile despre starea dumneavoastră de sănătate sunt considerate date sensibile în contextul GDPR și Essity face toate demersurile necesare, din punct de vedere legal, pentru a le proteja. În funcție de consimțământul dumneavoastră, Essity procesează informațiile despre starea dumneavoastră de sănătate în scopul de a obține relații contractuale și date despre produsul comandat, de a oferi servicii de asistență clienți, pentru a se conforma obligațiilor legale, de a stabili, exercita sau a se apăra de acțiunile în justiție dar și în scopuri de marketing personalizat. 
 

2. Terți


Transferul către furnizori de servicii

Essity poate contracta furnizori de servicii externi, care să acționeze în calitate de procesator de date pentru Essity, în scopul de a furniza anumite servicii către companie, precum furnizarea de servicii de găzduire a website-ului, servicii de marketing sau suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, furnizorul extern poate avea acces și/sau poate procesa datele dumneavoastră cu caracter personal.
 
Noi cerem acestor furnizori externi să implementeze și să aplice măsuri de siguranță pentru a se asigura confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Alți beneficiari

Essity poate transfera - în conformitate cu legea privind protecția datelor în vigoare - date cu caracter personal către instituțiile de aplicare a legii, autoritățile guvernamentale, asociațiile de consultanță juridică, consultanții externi sau către partenerii de afaceri. În cazul unei fuziuni sau unei preluări la nivel de corporație, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către terții implicați în fuziunea sau preluarea respectivă.
 
Transferul internațional al datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sau le primim despre dumneavoastră pot fi transferate și procesate de beneficiari cu locația în sau în afara Spațiului Economic European ("EEA"). Lista țărilor le include pe cele menționate pe http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm care pot asigura un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva europeană a legii privind protecția datelor. Beneficiarii din SUA sunt parțial certificați conform Scutului de confidențialitate UE-SUA, prin urmare sunt recunoscuți ca oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor din perspectiva europeană a legii privind protecția datelor. Alți beneficiari se pot afla în alte țări care nu pot asigura un nivel corespunzător de protecție a datelor din perspectiva europeană a legii privind protecția datelor. Essity va face toate demersurile necesare pentru a se asigura că transferul în afara EEA este protejat în mod corespunzător conform legii privind protecția datelor aplicabile. În ceea ce privește transferul către țările care nu asigură un nivel adecvat de protecție, realizăm transferul folosind metode corespunzătoare de asigurare a confidențialității, precum clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, codul de conduită aprobat împreună cu angajamentele obligatorii și aplicabile ale beneficiarului, sau mecanismele de certificare aprobate împreună cu angajamentele obligatorii și aplicabile ale beneficiarului. Puteți solicita o copie a acestor măsuri de siguranță contactându-ne conform secțiunii 7 (Contactați-ne) de mai jos.
 

3. Baza legală pentru procesarea datelor

Putem procesa datele dumneavoastră personale în baza următorului temei juridic:
 • Ne-ați dat acordul pentru procesarea datelor personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 
 • Procesarea este necesară pentru întocmirea unui contract în cazul în care dumneavoastră sunteți una dintre părți sau în urma demersurilor efectuate de dumneavoastră înainte de a încheia un contract;
 • Procesarea este necesară pentru conformitatea cu obligațiile legale cărora ne supunem;
 • Procesarea este necesară pentru a proteja interesele de maximă importanță ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice;
 • Procesarea este necesară pentru realizarea unei acțiuni efectuate în interes public sau la exercitarea autorității oficiale cu care am fost învestiți;
 • Procesarea este necesară în scopurile de a proteja interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care acestea sunt depășite ca importanță de interesele sau drepturile dumneavoastră fundamentale care necesită protecția datelor personale, îndeosebi dacă sunteți minor; 
 • Alte baze legale aplicabile pentru procesarea datelor, în special dispozițiile stabilite expres de legislația unui stat membru;
Putem procesa informații personale confidențiale în baza următorului temei juridic:
 • Ne-ați dat acordul explicit pentru procesarea informațiilor personale confidențiale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Procesarea este necesară în scopul exercitării obligațiilor și drepturilor specifice Essity sau ale datelor subiectului în domeniul dreptului muncii sau protecției sociale și legislației privind protecția socială;
 • Procesarea se referă la datele cu caracter personal care au fost în mod evident făcute publice de către subiectul datelor;
 • Procesarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cu privire la revendicările legale sau în cazul în care instanțele își exercită atribuțiile judiciare;
Comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este solicitată de obligațiile statutare sau contractuale sau sunt necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră, pentru a primi servicii/produse solicitate de dumneavoastră sau pur și simplu, oferite opțional de către dumneavoastră.
 
Refuzul de a ne furniza datele cu caracter personale poate reprezenta un dezavantaj pentru dumneavoastră, de exemplu nu veți putea primi anumite produse sau servicii. Cu toate acestea, în cazul în care nu se specifică altfel, refuzul de a ne furniza datele cu caracter personal nu va avea nicio consecință juridică pentru dumneavoastră.
 

4. Ce drepturi aveți și cum le puteți revendica?

În cazul în care v-ați declarat consimțământul cu privire la colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal, îl puteți anula în orice moment cu efect din acel moment în viitor. Mai mult, vă puteți opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing fără a suporta alte costuri în plus față de cele transmise conform cu tarifele de bază.
Conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul (i) de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, (ii) de a solicita rectificarea acestora, (iii) de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (iv) de a solicita restricționarea procesării acestora, (v) de a solicita portabilitatea acestora, (vi) de a vă opune la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv la stabilirea profilului) și (vii) de a vă opune la automatizarea deciziilor (inclusiv la stabilirea profilului).  
Pentru a vă exercita drepturile vă rugăm să ne contactați conform secțiunii 7 (Contactați-ne) de mai jos.
În cazul plângerilor, aveți dreptul de a depune o plângere și la autoritatea competentă de supervizare a protecției datelor.
 

5. Modulele cookie și alte tehnologii de urmărire

Această pagină de internet sau aplicație utilizează module cookie. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Politica privind modulele cookie.
 

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate cât timp este necesar să vă furnizăm serviciile și produsele solicitate. O dată ce relația noastră contractuală se sfârșește, fie vom șterge datele dumneavoastră personale fie le vom trece sub anonimat, cu excepția cazului în care se aplică obligația legală de retenție (cum ar fi în scopuri de aplicare a taxelor). Vom păstra datele dumneavoastră de contact și interesele manifestate în produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă mai mare de timp, în cazul în care ați permis Essity să vă transmită materiale de marketing. De asemenea, putem fi obligați de legea în vigoare să păstrăm anumite date cu caracter personal pentru o perioadă de 10 ani după anul fiscal relevant. Putem de asemenea să vă păstrăm datele personale după încheierea relației contractuale dacă datele dumneavoastră sunt necesare pentru a fi în conformitate cu alte legi aplicabile sau dacă avem nevoie de acestea pentru a exercita sau a ne apăra de acțiunile în justiție, strict în baza principiului necesității de a cunoaște. În măsura în care este posibil, vom restricționa procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal doar la utilizarea în astfel de scopuri limitate după încheierea relației contractuale.
 

7. Contactați-ne

În cazul în care aveti nelamuriri sau întrebari privind aceasta Politica de Confidentialitate, va rugam sa ne contactati: Essity România SRL, Strada Polona nr. 68-72, Polona 68 Business Center, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România. E-mail: office.ro@essity.com, telefon: 021.312.68.67.